مدیریت سرمایه

blog-list-1
تفاوت یک روز بد با نابودی کامل سرمایه
  • 1401/07/18

تریدرهای حرفه ای می دانند که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک از تحلیل هم مهم تر است چرا که آنها حقیقت و ریسک های بازار را درک کرده اند.

مشاهده بیشتر
blog-list-1
ریسک به ریوارد را ما باید تعیین کنیم یا بازار ؟
  • 1401/05/30

یکی از مهم ترین اصول سرمایه گذاری رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است. تریدر باید قبل از باز کردن معامله بداند که میزان ریسکی که باید متحمل شود چقدر است و در ازای این ریسک به چه میزان سود خواهد کرد؟

مشاهده بیشتر
blog-list-1
یک سبد سرمایه گذاری چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
  • 1401/04/21

هدف تشکیل سبد سرمایه گذاری جلوگیری از ضررهای احتمالی است نه دریافت سودهای کلان...

مشاهده بیشتر