آموزش ترید

blog-list-1
تله یادگیری
  • 1401/05/20

تله زمانی اتفاق میافتد که شما یک سبک یا یک استراتژی جدیدی را یاد گرفته و بر اساس آن شروع به ترید کردن میکنید

مشاهده بیشتر
blog-list-1
شباهت رانندگی و ترید
  • 1401/05/11

فضای ترید و رانندگی تا حدودی شبیه به هم است زیرا در رانندگی ما با مهارت رانندگی خود به میان صدها ماشین و خیابان با اتفاقاتی پیش بینی نشده میرویم. در ترید هم دقیقا با مهارت های خود بین میلیون ها تریدر و بازار با کلی اتفاق مختلف پا میگزاریم که در ادامه قصد داریم جزئی تر این دو مورد را با هم بررسی و مقایسه کنیم

مشاهده بیشتر