ربات کوکوین

  • 1401/10/03
  • توسط تیم مدیریت محتوای آرتان

ربات کوکوین

ربات های گرید بازار را به بخش های مختلف تقسیم میکند و در زمان ریزش بازار و در محدوده پایین برای شما خرید و در بازه افزایش بازار برای شما فروش انجام می دهد.

مطالب مشابه